חיפושחיפוש במאגר גמראנט
 
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר


 
אוסף האיורים של מכון המקדש
 

מבנה המקדש וכליו

אריגת בדים למקדש
מבנה בית המקדש השני
מקדש שלמה
נח ובניו מקריבים קרבן בצאתם מן התיבה

עבודת הקודש

ה"פייס" : חלוקת העבודה בין הכהנים
הזאת מי אפר פרה אדומה כדי לטהר מטומאת מת
הלווים וכלי נגינתם
העלאת שני גזרי עצים על המזבח
הקטרת הקטורת בהיכל
הקרבת קורבנות : שולחן כסף לכלים ושולחן שיש לקרבנות
לחם הפנים
לשכת "בית שמניה" במקדש
לשכת "פנחס המלביש"
לשכת הטלאים : בדיקת הקרבנות ממום
לשכת המצורעים ובית הטבילה במקדש
לשכת הנזירים במקדש
לשכת העצים במקדש
מראה העזרה בעת הקרבת קרבן תמיד של שחר
עזרא מלמד את ישראל חק ומשפט
פתיחת שער ההיכל, "השער הגדול"
קרבן יולדת
קרבן מוסף של שבת ולחם הפנים במקדש
שירת הלווים על הדוכן
שירת הלווים על הדוכן במקדש

ראש השנה במקדש

קרבן מוסף של ראש השנה

יום הכיפורים במקדש

הקטרת הקטורת בהיכל ביום הכיפורים
עבודת כהן גדול ביום הכיפורים : קטורת בקודש הקדשים

סוכות במקדש

אל בית המקדש
גיגיות של זהב לקיום מצוות ערבה בשבת
הקפת המזבח בחג הסוכות
חביטת ערבה בעזרה
מעמד הקהל
ניסוך המים : הבאת המים למקדש
ניסוך המים : מצוות ערבה וניסוך היין
ניסוך המים : שאיבת המים
עזרת נשים בשמחת בית השואבה
קרבן היום השביעי של חג הסוכות
קרבן מוסף של 'שמיני עצרת'
שמחת בית השואבה : פרחי הכהונה ממלאים את מנורות הזהב
שמחת בית השואבה : ריקוד עם אבוקות אש
שמחת בית השואבה : שאיבת המים ממעין השילוח
שמחת בית השואבה : שמחת כל חלקי העם
שמחת בית השואבה: "אנו ליה משתחוים "
שמחת בית השואבה: "חסידים ואנשי מעשה אומרים לפניהם שירות ותשבחות "

פסח במקדש

הבאת קרבן על ידי עולי רגל
הנפת העומר
הנפת העומר בעזרה
חבורות אוכלי פסחים בירושלים
חבית של זהב לניסוך המים בשבת
ליל סדר בתקופת המקדש
ליל סדר בתקופת המקדש
ליל סדר בתקופת המקדש
מראה שוק בירושלים בתום הקרבת העומר
פסח מצרים
צליית קרבן פסח בתנורי פסחים בחצרות ירושלים
קרבן פסח במקדש
שירת הלויים על הדוכן בחג הפסח וברגלים

שבועות במקדש

הבאת ביכורים לכהן
הבאת קרבן "שתי הלחם"
הנפת הביכורים ומקרא ביכורים
הנפת שני כבשי העצרת לפני ה' במזרח המזבח
הנפת שתי הלחם
סימון פרי כביכורים
קרבנות חג הביכורים
שתי הלחם

ביבליוגרפיה:
כותר: אוסף האיורים של מכון המקדש
הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית